6284

Bosnae

Dobro došli.

6284
28.12.2020.

Vlasenica

Vlasenica

Kako da učestvujete u dogradnji podataka;

POSTUPAK

  • Na ovoj postojećoj mapi na sredini gornjeg dijela mape postavljena je tražilica. Ukucajte tačno ili približno mjesto lokaliteta gdje bi željeli postaviti: fotografije, video materijal YouTube, vaš tekst ili komentar.
  • Klikni na željeno mjesto, kopirajte geografsku širinu i dužinu (Latitude: i Longitude:)
  • Pošaljite sve zajedno na E-mail adresu sa naznakom; Google sit Moj ZAVIČAJ, mapa Moj ZAVIČAJ, galerija ili Vlasenički LIKOVI, navedite dali želite isticanje vašeg imena kao autorsko pravo.
  • Administratori će u što kraćem vremenskom periodu postaviti vaš materijal tamo gdje vi želite.
autor;
Pune M.Dautović

S A D R Ž A J

Vlasenica und Srebrenica
Kladanj und Čevljanović